Skip to main content

Home

Full 1
Witamy na stronie fundacji PALLOTTI.
Jesteśmy otwarci na wasze serca.
Full 1

O Fundacji

  1. O NAS

Fundacja działa pod nazwą „Pallotyńska Fundacja Pomocy Pallotti”i używa skróconej nazwy „Fundacja Pallotti”. Została ustanowiona na czas nieokreślony przez Prowincję Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) z siedzibą w Poznaniu zwaną dalej „Fundatorem”. Siedzibą Fundacji jest Częstochowa. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

  1. NASZA MISJA
  1. Św. Wincenty Pallotti – postać
  2. Cele Fundacji są następujące:

★ wspieranie działalności apostolskiej

★ organizowanie i przekazywanie pomocy materialnej na rzecz dzieł podejmowanych przez Prowincję Księży Pallotynów z siedzibą w Poznaniu

★ działalność charytatywna

★ działalność wydawnicza

★ podejmowanie działań o charakterze kulturalnym i edukacyjno-patriotycznym

  1. WŁADZE FUNDACJI

Ks. Jarosław Rodzik SAC – Prezes Zarządu Fundacji

Ks. Mirosław Lewandowski SAC – Członek Zarządu Fundacji

Ks. Michał Wójciak SAC – Członek Zarządu Fundacji

Jak działamy

To, co istotne dla działania Fundacji Pallotti, to czas. Nasze cele i zadania definiuje Statut Fundacji Pallotti. Jesteśmy bardzo młodą Fundacją, na tzw. rozruchu. W tym miejscu za jakiś czas zapewne pojawi się więcej materiałów.

POBIERZ: Statut Fundacji Pallotti 

Nasi partnerzy

Wspieram

Numery kont

PLN 80 1240 1213 1111 0011 1183 5602

USD 93 1240 1213 1787 0011 1183 6003

EUR 89 1240 1213 1978 0011 1183 5934

Kontakt

Fundacja Pallotti,
Księża Pallottyni Dolina Miłosierdzia
Ul. Kordeckiego 49

42-226 Częstochowa

Prosimy kierować emaile na adres:
czestochowa@sac.org.pl

Ks. Jarosław Rodzik SAC
rodzikj@gmail.com
Tel. 692 435561